Reklamacje

Na wszystkie produkty zakupione w sklepie Smartoffice-online.pl przysługują Ci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty zakupu, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 z późn. zm.).
Smartoffice-online.pl nie jest producentem sprzedawanych towarów. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta – w tym wypadku Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.

Procedura reklamacyjna

Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest:

1. Pobierz formularz reklamacyjny tutaj 
2. Wydrukuj, dokładnie wypełnij i podpisz formularz reklamacyjny. Reklamacja bez załączonego „formularza reklamacji” oraz dowodu zakupu nie może zostać rozpatrzona.
3.
Jeśli nie masz możliwości wydruku, przygotuj własnoręczny opis reklamacji, wzorując się na oryginalnym formularzu.
4. Wyślij formularz na adres: e-sklep@smartoffice.elk.pl.
5. Przyjęcie reklamacji zostanie potwierdzone osobną wiadomością e-mail.
6. Sprzedający dokona oceny zasadności reklamacji w czasie do 14 dni roboczych  i powiadomi o sposobie jej dalszej realizacji licząc od daty dostarczenia produktu ( "termin podstawowy"), z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.
7. Smartoffice zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli  z przyczyn niezależnych od Smartoffice  zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
8. Reklamowany produkt odsyłasz do nas na własny koszt o ile reklamacja nie zostanie uznana za uzasadnioną.
9.
W przypadku dostarczenia reklamacji za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty, zgłoszenie reklamacyjne należy umieścić w takim miejscu aby po otwarciu przesyłki możliwe było zidentyfikowanie jej zawartości. Na liście przewozowym należy umieścić informację „reklamacja”.
10. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany, po uzgodnieniu z Kupującym:

a. dokona naprawy towaru,
b. obniży cenę reklamowanego towaru,
c. albo zwróci cenę towaru.

11. Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar:

a. posiada wady fabryczne,
b. został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu do Klienta,
c. jest niezgodny ze złożonym przez Kupującego zamówieniem.

12. Smartoffice nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w przypadku produktów:

a. uszkodzonych mechanicznie,
b. eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,
c. w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne,
d. w których zostały zerwane naklejki identyfikacyjne z nieczytelnymi numerami seryjnymi,
e. noszące ślady niewłaściwej (tj. niezgodnej z przeznaczeniem lub zaleceniem) eksploatacji oraz nieodpowiedniego pakowania,
f. zużytych (materiały eksploatacyjne),
g. produkty niespełniające warunków gwarancji producenta.

Ważne

Tonery i bębny oddawane do reklamacji należy dokładnie oczyścić z proszku.

1. Warunkiem przyjęcia reklamacji z tytułu rozsypania się tonera wewnątrz opakowania jest zgłoszenie tego faktu w dniu otrzymania przesyłki - potwierdzonej listem przewozowym (data i podpis odbiorcy).
2. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi.
3. Produkty wrażliwe na ładunki elektrostatyczne (twarde dyski, adaptery, płyty główne komputerowe) powinny być zapakowane w metalizowane torebki antyelektrostatyczne i zabezpieczone przed udarami mechanicznymi w czasie transportu.
4. Produkty wrażliwe na światło (bębny światłoczułe, kartridże zintegrowane z bębnem światłoczułym) powinny być zapakowane w metalizowane lub czarne torebki zapobiegające naświetleniu i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.
5. W przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu przesyłki, Kupujący może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera. Protokół taki musi zostać podpisany przez kuriera, brak protokołu i podpisu kuriera powoduje odrzucenie reklamacji.
6. W przypadku niezgodności towaru z fakturą należy tę niezgodność zgłosić do pracownika Smartoffice i w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki. Towar wysłany pomyłkowo musi zostać odesłany w stanie nienaruszonym.
7. W przypadku reklamacji towarów, których wady stwierdził autoryzowany serwis producenta należy do reklamacji dołączyć stosowną ekspertyzę opisującą zakres uszkodzenia.
8. Ze względu na bezpieczeństwo przesyłki rekomendujemy dokonywanie zwrotów za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
9. Prosimy o niewysyłanie do nas paczek "za pobraniem" - nie mamy możliwości odbioru takich przesyłek.

Rozwiń stopkę Zwiń stopkę
Kliknij, aby zamknąć podgląd produktu