Zwroty

Odstąpienie od umowy - dotyczy wyłącznie Konsumentów

Jeżeli jesteś Konsumentem przysługuje Tobie na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem przedmiotu zamówienia do Sprzedawcy, określonych­­ art. 34 Prawa konsumenckiego.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia do Smartoffice.

Warunki przyjęcia zwrotu

1. Zwrot może dotyczyć jedynie towaru pełnowartościowego, bez jakichkolwiek uszkodzeń lub zabrudzeń oraz śladów eksploatacji.
2. Powinien być kompletny.
3. Powinien być opakowany w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu w transporcie przesyłki (rekomendujemy zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu).
4. Towar musi zostać wysłany z oryginalnym dowodem zakupy oraz dołączonym formularzem zwrotu. Towar odesłany bez wymaganych dokumentów towar odsyłamy na koszt Konsumenta.

Procedura zwrotu

1. Złóż oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej E-sklepu w zakładce ZWROTY. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny równieżtutaj”.
2. Wyślij formularz na adres: e-sklep@smartoffice.elk.pl. Przyjęcie zwrotu zostanie potwierdzone osobną wiadomością e-mail.
4. Zapakuj bezpiecznie towar z dołączonym formularzem zwrotu oraz oryginalnym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT).
5. Wszystkie przesyłki należy opisać "ZWROT" i przesłać na magazyn w którym towar był zakupiony, wraz z formularzem wysłanym przez pracownika Smartoffice. Zwroty przysyłane bez wymaganego formularza, nie będą przyjmowane. Prosimy o zwrot towaru w nieprzekraczalnym terminie podanym w formularzu, niedotrzymanie podanego w formularzu terminu wiąże się z przedawnieniem zwrotu.
6. Zwroty i reklamacje mogą być wysyłane w jednej paczce tylko w przypadku właściwego oznaczenia przesyłki „ ZWROT/ REKLAMACJA” i dołączeniu wymaganych formularzy.
7. W przypadku niezgłoszonych i wysyłanych bez wymaganych dokumentów tj. formularza zwrotów i oryginalnego dowodu zakupu, towar odsyłamy na koszt Konsumenta.
8. Zwroty przedmiotu zamówienia dokonywane na podstawie Regulaminu należy kierować na adres:

Smartoffice Justyna Tomkiewicz,
ul.  Słowackiego 1/3, 19-300 Ełk.

Dodatkowe informacje

1. Konsument może dokonać zwrotu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta inną osobę trzecią, niż przewoźnik.
2. W przypadku, gdy na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
4. Smartoffice nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych przez Konsumenta za pobraniem i nie odpowiada za koszty poniesione przez Konsumenta związane z takimi przesyłkami. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
5. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot płatności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych.
8. Ze względu na bezpieczeństwo przesyłki rekomendujemy dokonywanie zwrotów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

Odstąpienie od umowy - dotyczy wyłącznie Klientów Biznesowych

Klient biznesowy może odstąpić od umowy w całości lub w części w ciągu 10 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży, po uzyskaniu wcześniejszej zgody na dokonanie zwrotu.

Warunki przyjęcia zwrotu

1. Zwrot może dotyczyć jedynie towaru pełnowartościowego, bez jakichkolwiek uszkodzeń lub zabrudzeń oraz śladów eksploatacji.
2. Powinien być kompletny.
3. Powinien być opakowany w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu w transporcie przesyłki (rekomendujemy zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu).
4. Towar musi zostać wysłany z oryginalnym dowodem zakupy oraz dołączonym formularzem zwrotu. Towar odesłany bez wymaganych dokumentów towar odsyłamy na koszt Klienta Biznesowego.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient biznesowy ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia do Smartoffice.

Procedura zwrotu

1. Klient Biznesowy składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej E-sklepu w zakładce ZWROTY. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny również „tutaj”.
2. Wyślij formularz na adres: e-sklep@smartoffice.elk.pl.
3. Przyjęcie zwrotu zostanie potwierdzone osobną wiadomością e-mail.
4. Sprzedawca informuje Klienta Biznesowego o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na jego odstąpienie od umowy drogą mailową na adres podany przez Klienta Biznesowego.
5. W przypadku wyrażenia zgody przez Sprzedawcę na odstąpienia od umowy, Klient Biznesowy zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić produkt Smartoffice, nie później jednak niż 14 (czternaście) dni od dnia udzielenia zgody na odstąpienie.
6. Towar powinien być zapakowany bezpiecznie z dołączonym formularzem zwrotów oraz oryginałem dowodu zakupu (faktura VAT).
7. Wszystkie przesyłki należy opisać "ZWROT" i przesłać na magazyn w którym towar był zakupiony, wraz z formularzem wysłanym przez pracownika Smartoffice każdorazowo po zaakceptowaniu zgodny na dokonanie zwrotu. Zwroty przysyłane bez wymaganych dokumentów nie będą przyjmowane. Prosimy o zwrot towaru w nieprzekraczalnym terminie podanym w formularzu, niedotrzymanie podanego w formularzu terminu wiąże się z przedawnieniem zwrotu.
8. Zwroty i reklamacje mogą być wysyłane w jednej paczce tylko w przypadku właściwego oznaczenia przesyłki „ ZWROT/ REKLAMACJA” i dołączeniu wymaganych formularzy.
9. Zwroty przedmiotu zamówienia dokonywane na podstawie Regulaminu należy kierować na adres:

Smartoffice Justyna Tomkiewicz,
ul.  Słowackiego 1/3, 19-300 Ełk.

Dodatkowe informacje

1. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzone na specjalne zamówienie (niedostępne standardowo w ofercie i magazynach firmy Smartoffice).
2. Towary z wyprzedaży nie podlegają zwrotowi.
3. Zwrot może dotyczyć jedynie towaru pełnowartościowego, bez jakichkolwiek uszkodzeń lub zabrudzeń oraz śladów eksploatacji.
4. W przypadku zwrotów, wynikających z winy firmy Smartoffice, towar należy przesłać na nasz koszt firmą kurierską (informacji o numerze klienta firmy kurierskiej udzielają pracownicy realizujący zwroty) z informacją na liście przewozowym "ZWROT KOSZT Smartoffice".
5. Niedopuszczalne jest wysyłanie zwrotów na koszt firmy Smartoffice w przypadku towarów, które zwracane są z przyczyn niezależnych od nas, np.: rezygnacja z zamówionego towaru, przez klient.
6. W przypadku zwrotu towaru posiadającego nadany przez producenta unikatowy nr serii, możliwy jest zwrot towaru o numerze serii zgodnym z numerem serii zarejestrowanym na dokumencie wydania/sprzedaży.
7. W przypadku niezgłoszonych, nieuzasadnionych i wysyłanych bez wymaganego formularza zwrotów, towar odsyłamy na koszt Klienta.
8. Wszystkie sprawy dotyczące zwrotów są realizowane wyłącznie poprzez system internetowy zwrotów Smartoffice (towar zwracany przesyłamy wyłącznie do biura, w którym został zakupiony).
9. Klient Biznesowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient Biznesowy, chyba że Klient Biznesowy wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta Biznesowego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta Biznesowego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Smartoffice nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych przez Klienta Biznesowego za pobraniem i nie odpowiada za koszty poniesione przez Klienta Biznesowego związane z takimi przesyłkami.
13. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot płatności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych.
14. Wszystkie zwroty i reklamacje są przyjmowane przez pracowników Smartoffice (handlowców i kierowców) wyłącznie za potwierdzeniem odbioru.

Rozwiń stopkę Zwiń stopkę
Kliknij, aby zamknąć podgląd produktu